Ordförande Christian Gustavsson och sekreterare Anna Kvarnlin Fingal.