Stort,varmt TACK Wåge för ditt mångåriga uppdrag som ordförande!