Fotoalbum

Protokoll fört vid årsmöte med Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt 

2019-03-01 på Aborravikens värdshus i Eksjö.

 

1. Öppnande 

Ordförande Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat. 

2. Val av presidium 

Att leda dagens handlingar valdes Christian Gustavsson och Eva Fredriksson till sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 

Till att utöver ordförande justera protokollet valdes Cathrine Jansson och Christer Einar. 

4. Kallelsens godkännande 

Kallelse har gått ut via brev till alla medlemmar. Inbjudan fanns på hemsida och facebookgrupp. 

5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

Tillägg att Elsa Klarin ej var med på avelskonferensen. Godkändes. 

7. Ekonomisk berättelse 

Kassör Lisbeth Strömberg gick igenom resultatrapport som godkändes. 

8. Revisionsberättelse 

Den lästes upp och godkändes. 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 2018 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Val av styrelse och funktionärer 

Fullmäktige 

Vald på 2 år 2019 - 2020 Gunnar Gärdeborg ordförande. Ersättare Elaine Nilsson. 

Vald på 2 år 2019 - 2020 Kenth Jansson ledamot. Ersättare Eva Fredriksson. 

Styrelse: 

Ordförande: Gunnar Gärdeborg  2019 - 2020

Vice ordförande: Kenth Jansson  2019 - 2020 

Sekreterare: Eva Fredriksson       2018 - 2019.  

Kassör: Lisbeth Strömberg            2018 - 2019 

Ledamot: Elaine Nilsson                2016 - 2019. 

Ersättare: 

Anders Holmberg                           2016 – 2019. 

Christian Gustavsson                     2019 - 2020. 

Valda på 1 år 

Hemsidesansvarig: Eva Fredriksson och Kenth Jansson. 

Representant i läns kommittén för 2: dra premieringsdistriktet: Ulf Magnusson. 

Körkursansvarig: Styrelsen. 

Kontaktman för sydvästra länsdelen: Anders Holmberg. 

Ungdomsansvarig: Adelina Svensson. 

11. Val av a)två revisorer Åsa Stenvall och Henny Nordin b) ersättare Victoria Andersson. 

12. Val av festkommitté: Gunvor Pöder och Lisbeth Strömberg. 

13. Val av aktivitetskommite´: Caroline Strömberg (sammankallande), Adelina Svensson,  Christian Gustavsson, Sandra Broström och Johanna Kjellberg. 

14. Körpremier till hästar 

200 :- delas ut till två-åringar som kör godkänt på premiering. 

15. Visningspremier till 1-2 åringar: 200: - godkändes. Gäller på alla premieringsplatser. Pengar skickas ej/postgång. Får hämtas på årsmötet eller premieringsekot. 

16. Ev. resebidrag till nordsvenska par som deltar på DM i plöjning. 

Mötet beslutade att sponsra med 600 :- /par. Ansökan ska vara begärd innevarande år. 

17. Reseersättning till styrelsen, avelskonferens och möten. 

Godkändes att styrelsen får ersättning till styrelsemöten, avelskonferens ( 1 bil ) och kallade/inbjudna möten från riksföreningen. 

18. Avgift för aktivitetskassa 

100:-. Upprepad information på hemsidan ska göras. 

19. Val av valberedning för 2019. 

Anna Kvarnlin Fingal sammankallande, Göran Johansson (Tranås) och Yvonne Emanuelsson. 

20. Förslag till verksamhet 2019. 

Ändra 1 maj kör- och ridtur till annat datum.  

Skogsdag och vårbrukardag på Åsens by.  

Miljöträning/inkörning i Bänarp, Nässjö. 

Ridtur hos Gunvor i Hylletofta 22 april.

Ridtur hos Sandra Broström.

Kallblodsutställning (tillsammans med ardennerföreningen) är ett förslag till hushållningssällskapets sommarmöte Rickelstorp 31 augusti.

Önskemål om stamboksläsning.

21. Information. 

Premieringen är i Norra Ljunga, Sävsjö 1 september. Övriga premieringsplatser och datum upplästes. 

Vi samarbetar/avtal med studieförbundet vuxenskolan.

Avelsvärdering av hingst på Grevagården, är flyttad till 1-3 maj pga hästinfluensa.

 

22. Övriga frågor. 

Inga inlägg.

 

Ordförande Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat. 

Utdelning av kördiplom, inramade diplom och tenntallrik till diplomston

Diplomston; Helga e. Lazer 2025 u. Aprilia 40 p. (E.L) ägare. Adelina Svensson.

Idun e. Lazer 2025 u.Star 40 p (M.J) ägare. Ida Larsson. Lycka e. Lothar 2047 u. Leka  45 p.(R.J) ägare familjen Pettersson. Paulina e. Gorm u. Evelina 40 p. (M.J) ägare Ingvar Karlsson.

KBI; Barka e. Glomstadgutten 1975 u. Svartebackens Braka 45 p.  ägare Jan Palmer.

Carisma e. Kavaljer 1998 u. Ida  49 p. ägare Johanna Källberg. Daisy ll e. Max 2041 u. Dilona 43 p. ägare Ulf Magnusson. Decibel u. Gorm 1892 u. Dita 45 p. ägare Christian Gustavsson. Diana e. Gorm 1892 u. Hanny 48 p. ägare Håkan och Anna Fingal. Donna e. Max 2041 u. Dalia 39 p. ägare Josefin Friman. Krut e. Kavaljer 1998 u. Dolly 38 p ägare Amanda Callenryd.

FKP; Cazmilla e. Opus 1860 u. Canderella  23 p.ägare Malin Söderström. Diod e. Teg 1988 u. Dita 24 p. ägare Christian Gustavsson. Erik e. Gorm 1892 u. Birka 23 p. ägare Elaine Nilsson. Helga e. Lazer 2025 u. Aprilia 19 p.  ägare. Adelina Svensson. Idun e. Lazer 2025 u. Star 24 p.ägare. Ida Larsson. Paulina e.Gorm u. Evelina 22 p.  ägare Ingvar Karlsson. Trond e.  Myklaren 2031 u. Trolla 24 p.ägare Magnus Thorman. Troy e. Teg 1988 u. Vilma 24 p. ägare Christer Einar. Umilia e. Dior 2019 u. Uma 20 p. ägare Nina Martinsson.

              

Därefter avtackades Christian Gustavsson för sitt engagemang som ordförande, Lars Johansson och Gunilla Olander som revisorer och Håkan Fingal i aktivitetskomitten. 

 

Kvällen bjöds på  föreläsning av Kåre Gustafsson om val av hingst, uppfödning och inkörning m.m. Och avslutades med god mat och ett uppskattat lotteri. 

Ca 35 personer var samlade på årsmötet. Sekreterare Eva Fredriksson 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •