Verksamhetsberättelse för Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt 2016.

 

Fullmäktige

 

 Vald på 1 år 2016: Christian Gustavsson ordförande. Ersättare Elaine Nilsson.

 Vald 2014-2017: Gunnar Gärdeborg ledamot. Ersättare Eva Fredriksson.

Styrelse:

Ordförande:         Christian Gustavsson      2016

Vice ordförande: Gunnar Gärdeborg          2014 - 2017

Sekreterare:         Eva Fredriksson               2014 – 2017

Kassör:                   Yvonne Hansson             2014 – 2017

Ledamot:               Elaine Nilsson                  2016 – 2019 

Ersättare:               Anders Holmberg           2016 - 2019

                                Vakant

 

Valda på 1 år

Hemsidesansvarig: Eva Fredriksson och Elaine Nilsson

Representant i läns kommittén för 2: dra premieringsdistriktet: Ulf Magnusson.

Körkursansvarig: Styrelsen

Kontaktman för sydvästra länsdelen: Anders Holmberg

Vakant ungdomsansvarig

Revisorer: Gunilla Olander, Lars Johansson  Ersättare: Wåge Sjöberg.

Festkommittén: Yvonne Hansson, Ulrika Henrysson.

Premieringskommitte: Ulf och Gunnar Magnusson.

Valberedning: Kenneth Fritz sammankallande, Anna Kvarnlin Fingal och Göran Johansson.

 

 Årsmötet hölls i Vrigstad, Sävsjö fredag 2016-01-29 med ca 40 personer.

Kvällen började med årsmöte därefter utdelning av FNH:s kördiplom FKP, körbarhetsintyg och avelsdiplom. Fotografen Lennart Gustavsson visade ett bildspel. Han sålde också sina böcker om hästfolk med reportage och bilder av flera av våra hästägare i länet. Kvällen bestod av en god middag och stort uppskattat lotteri.

 

Medlemsantal 105 st. (103) och 18 st.  (40) i aktivitetskassan. 4 st enbart aktivitetskassan.

Avelskonferensen 15-16 oktober i Katrineholm hotell deltog Eva Fredriksson, Ulf Magnusson, Anna Andersson och Carina Arvebrink.

 

Aktiviteter i distriktet 2016

Januari

2 Skogsdag hos Carstens Bressler.

23 Skogsdag hos Christian Gustavsson i Tällås utanför Eksjö.

29 Årsmöte i Vrigstad värdshus. Fotograf Lennart Gustafsson var gästföreläsare.

Februari

20 Lädervårdskurs med Christina Allansdotter. Inställd pga för få anmälda.

 Mars

19 Skogsdag i Burseryd. (Gislaveds kommun)

April

10 och 24  Inkörning/miljöträning av din unghäst hos Kenneth Fritz i Bänarp, Nässjö.

Maj

1 Körtur med start i Blankefall utanför Nässjö.

7  Vårbrukardag i Rudu, Huskvarna hos fam. Fingal.

13 Vårbrukardag på Åsens by.

23  Inkörning/miljöträning av din unghäst hos Kenneth Fritz i Bänarp, Nässjö.

 

Juli

2  Johan Pettersson från Vånga. Visning av hur slåttermaskinens alla delar fungerar.(inställt)

29-  Semesterutflykt med start från Bönarps gård.

Augusti

1   Motionsmöte på Eksjö camping.

25  Träning i Norra Ljunga, Sävsjö inför premieringen.

27 Hushållningssällskapets Jönköpings läns sommarmöte i Fänestad strax utanför Forsheda i Västbo härad.  Fölmönstring. 2 nordsvenska föl visades. Domare Jan Sievert Andersson. Monter uppställd. Pausinslag med nordsvenska brukshästar.

September

3  Tågdagar i Landeryd

4  Premiering i Norra Ljunga, Sävsjö  med 94 deltagande hästar varav 33 Nordsvenskar.    Premieringsförättare för nordsvenskar var Elisabet Ljungstorp. Premieringen var arrangerad av Svenska Hästavelsförbundet.

Födelseår 2016 1 st.,  2015 4 st. , 2014 4 st. , -2013 10 st.  -2012 12 st. Sundhetskontroll 2 st.  (uppgifter från SH)

3 - åringar  5 st  körde det frivilliga –FKP.                                                                                

4 - åringar  5 st körde för KBI. 1 KBI i Svenljunga och 1 på Grevagården.

2-åringar   2 st utförde godkänt körprov.

2 avelsdiplom till följande. Caroline Strömberg, Tilda 22-13-0055 e. Kavaljer 1998 u. Tanja 23211.

 Ulf Magnusson, Zota 22-13.0081 e. Våd 1908 u. Zanita 23212

 15   LRF ungdom. Jorden och skogen i stan. Plats Jönköping.

                            

Oktober

1 Unghingstbedömning i Nässjö ridhus, Lövhult.

19-21  Elmia lantbruk. Nordsvenska ekipage medverkade alla dagarna. Monter uppställd tillsammans med Riksföreningen.

November

4 Premieringseko i Lövhult utanför Nässjö. Prisutdelning, lotterier. Rapport från avelskonferensen av Eva Fredriksson Gästföreläsare var hovslagare Tobias Johansson Han berättade om en av hästens viktigaste kroppsdelar och varmskoning. Utdelning av diplom och premier från årets premieringar/fölmönstring. Lotteri. Visningspremier delades ut. Plakett för bästa nordsvenska ekipage i Bruksridning-Anna Andersson, Skogskörning-Anders Holmberg, Brukskörning-Göran Johansson, Plöjning-Wåge Sjöberg och bästa KBI till Håkan Fingal.

December

28  Skogsdag i Tällås, Eksjö.

 

 

 

Nyhetsbrev har utkommit med 2 nummer i år.

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.

Vi har en hemsida med adress www.nordsvenskahastenjonkoping.se

 Vi har en facebookgrupp.

 

 

FNH Jönköpings distrikt framför ett varmt tack till alla medlemmar som har ställt upp under året med arbete och engagemang !

Varmt tack för gott samarbete!

Styrelsen