Sommarmöte 2011

Hushållningssällskapets sommarmöte på Torsjö säteri,Eksjö var i år mycket välbesökt med gott och soligt väder. Hästuppvisning av olika hästrasers användningsområde var ett inslag i programmet där vi medverkade.Representanter för nordsvensken var hingsten Radix 2000 och Kristina Allansdotter, Ego och Håkan Fingal och Dita med föl efter Lipton och Christian Gustavsson. Koutställning, vallhundsuppvisning, tävling i precisionskörning med veterantraktor och vagn, biobränsle inom ett skogsindustriföretag,plantering av energiskog på åkermark,lokal mat och 100 utställare var på plats under dagen. Framför vår monter var det ko -och kalvutställning hela dagen. Jag har aldrig sett så  glittrande och välborstade kor och kalvar någon gång. Vad vackra och söta de var!
Varmt tack till alla som på ett föredömligt sätt visade upp hästar och deltog på sommarmötet! 
(Foto Ewa)