Styrelsen 2022

Ordförande (Distriktets fullmäktige )

Gunnar Gärdeborg
Blankefall Gubbalyckan 1
571 92 Nässjö
070-260 99 53
gunnar.gardeborg@gmail.com 

Kassör
Johanna Källberg 

 Svalhult 3

57398 Tranås 

0703774625

johanna.kallberg@hotmail.com

 

Sekreterare (Distriktets styrelsesuppleant) Hemsida,  stoinventering
Ewa Fredriksson
Södra Kulla 1
575 96 Eksjö
070-52 17 162
evafredriksson70@gmail.com  

 

Kenth Jansson Vice ordförande hemsidaansvarig  (Distriktets fullmäktige )
Hammar 4
575 94 Eksjö
076-807 50 15
jansson@hammarvidsolgen.se  

Styrelseledamot (Distriktets styrelsesuppleant)
Elaine Nilsson

070-327 05 06

elaine.nilsson.remo@outlook.com

 Styrelseledamot

Viktoria Andersson 

Appelhester  16 

57453 Holsbybrunn

073-0912860

 and.app@hotmail.com>

Suppleant
Anders Holmberg
Fållinge Backen 3
333 91 Smålandsstenar
076-762 30 03
0371-320 43
anders@hubbestadssvarveri.se 

Suppleant 

Christian Gustavsson
Albert Engströms Väg 63
575 92 Hult

0381- 910 28
070- 565 24 89
christian_gustavsson@hotmail.se


Ungdomsansvarig

Johanna Källberg 


Representant för sydvästra län

Anders Holmberg, se ovan

 

Serverings/Festkommitté
Elaine  Nilsson 

Jessica Karlsson 

 


Valberedning

Adelina Svensson

Erika Pettersson

Gunvor Pöder 

LÄNSKOMMITTE - representant
Ulf Magnusson

LÄNSKOMMITTE  - ersättare
Christian Gustavsson

Verksamhetsberättelse 2021

 

 Verksamhetsberättelse för Nordsvenska hästen Jönköpings distrikt 2021.

Fullmäktige

 

Vald på 2 år 2021-2022 Gunnar Gärdeborg ordförande. Ersättare Elaine Nilsson.

Vald på 2 år 2021-2022 Kenth Jansson ledamot. Ersättare Eva Fredriksson.

Styrelse:

Ordförande: Gunnar Gärdeborg 2021

Vice ordförande: Kenth Jansson 2021

Sekreterare: Eva Fredriksson 2020 – 2021

Kassör: Lisbeth Strömberg 2020 – 2021

Ledamot: Elaine Nilsson 2020 – 2021 

Ersättare:

Anders Holmberg 2020 – 2021

Christian Gustavsson 2021 - 2022

Valda på 1 år

Hemsidesansvarig: Eva Fredriksson och Kenth Jansson

Representant i läns kommittén för 2: dra premieringsdistriktet: Ulf Magnusson. Ersättare: 

Christian Gustavsson.

Körkursansvarig: Styrelsen

Kontaktman för sydvästra länsdelen: Anders Holmberg

Ungdomsansvarig: Adelina Svensson

Revisorer: Yvonne Hansson och Niklas Spetz. Ersättare: Victoria Andersson.

Fest/serveringskommitté: Elaine Nilsson och Jessica Karlsson.

Valberedning: Göran Johansson (Tranås) sammankallande, Adelina Svensson och Erika Pettersson.

Medlemsantal 104 st (96 år, 2020 och 104 år, 2019) 14st (31 år, 2020 och 39 år, 2019) i 

aktivitetskassan.

Aktiviteter i distriktet

April

11 Unghästträning i Hammar, Eksjö. 4 hästar.

18 Unghästträning i Tällås utanför Hult. 4 hästar.
23 Fredag. Digitalt årsmöte. 20 deltog.
25 Utbildningsdag i skogskörning med fokus på tävlingsmoment i Smålandsstenar.
Maj
8 Körtur/ridning Önnarp utanför Bodafors. 8 st och 1 ryttare.
Juli
11 Träning på premieringsplatsen i Smålandsstenar.
19 Premiering i Smålandsstenar. Domare Elisabeth Ljungstorp. 3 FKP varav 2 från länet. 1 sto i
2årskörning.
22 Motionsmöte/öppet styrelsemöte i Topperyd, Nässjö. 8 st.
Augusti
12 Träning för visning samt körning i Hult, Eksjö.
21 Premiering i Nottebäck. Domare Elisabeth Ljungstorp. 1 sto stamboksfört.
26 Premieringsträning i Hammar Eksjö.
September
Premieringsträning inför Norra Ljunga.
12 Premiering i Norra Ljunga. Domare Elisabeth Ljungstorp. 2 st körprov för 2 åringar och 10 st KBI.
Oktober
16 Rådgivande unghingstbedömning i Nässjö ridhus, Lövhult. Arrangör SH. Domare Kurt Larsson.
Körprovsdomare Tobias Sandahl.
22 Premieringseko i Vrigstad församlingshem. Elsa Klarin pratade med stöd av Lars Johansson med
temat hingstar från småländska höglandet då till nu. Bildspel av Eva Fredriksson. Utdelning av
premier, diplom och lotterier. ca 30 st.
November
6 Hubertusridning i Hylletofta Sävsjö. 5 hästar.
21 träning/utbildning i tävlingsmomenten i skogskörning i Fållinge backen, Smålandsstenar. 5 hästar
och 10 personer.
December
29 Skogskörning i Tällås, Eksjö. 3 hästar 

Jönköpings distrikt sponsrar anmälningsavgiften för 1 och 2-åriga nordsvenska brukshästar med 200
kr/häst på premiering. Gäller även på annan premieringsplats än Norra Ljunga. Ägaren ska vara
medlem i distriktet. Vi har haft körprov för 2 åringar och vid godkänt körprov utgick premie på 200 kr.
Pengar skickas ej/postgång. Får hämtas på årsmötet eller premieringsekot. Resebidrag 600:-/par till
nordsvenska par som deltar på DM i plöjning. Ansökan ska vara begärd innevarande år.
Hingstar som löst licens i distriktet var Diod 2090 och Helix 2118.
Kenth Jansson har deltagit på PR/hemsidemöte anordnat av Riksföreningen.
Kenth Jansson och Gunnar Gärdeborg deltog på fullmäktigemötet i Ljungskile.
Gunnar Gärdeborg och Kenth Jansson deltog i digitalt möte angående körning anordnad av
Riksföreningen.
Enkätutskick är gjord angående medlemmarnas utbildningsbehov. 15 svar.
Adelina Svensson har varit på möten för ungdomsansvariga.
Vi har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län.
Nyhetsbrev har utkommit med 3 nummer. Ansvariga är Kenth Jansson och Anders Holmberg.
PRansvarig är Anders Holmberg. Ansvarig för försäljning av kläder/kepsar/material/broschyrer och
inventering är Elaine Nilsson. Lotteriförsäljning, Gunnar Gärdeborg. Stoinventering, Eva Fredriksson.
Medlemsvård/register, Lisbeth Strömberg. Aktivitetsansvarig, Christian Gustavsson.
Vid reklam och PRuppdrag. Milersättning + ersättning/häst ges efter ansökan och beslut av styrelsen.
Begärda uppgifter är inskickade till Riksföreningen. Valrapport och justerat årsmötesprotokoll.
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden.
Vi har en hemsida med adress www.nordsvenskahastenjonkoping.
Vi har en facebookgrupp. Emailbank/webformulär finns för att samla in emailadresser. Syftet är att
minska utskick av nyhetsbrev som då blir mindre kostsamt.
Pga coronapandemin har vi varit extra noggranna och följt FHM´s rekommendationer vid våra
planerade träffar.
FNH Jönköpings distrikt framför ett stort tack till alla medlemmar som har ställt upp under året med
arbete och engagemang!
Varmt tack för gott samarbete!
Styrelsen

Ewa Fredriksson, sekreterare