Styrelsen 2019

Ordförande (Distriktets fullmäktige )

Gunnar Gärdeborg
Blankefall Gubbalyckan 1
571 92 Nässjö
070-260 99 53
gunnar.gardeborg@gmail.com 

Kassör
Lisbeth Strömberg 
Önnarps Säteri 
571 67 Bodafors
0730-23 06 15

onnarp-sateri@hotmail.com 

 

Sekreterare (Distriktets styrelsesuppleant)
Ewa Fredriksson
Södra Kulla 1
575 96 Eksjö
070-52 17 162
evafredriksson70@gmail.com  

 

Kenth Jansson Vice ordförande hemsidaansvarig  (Distriktets fullmäktige )
Hammar 4
575 94 Eksjö
076-807 50 15
jansson@hammarvidsolgen.se  

Styrelseledamot (Distriktets styrelsesuppleant)
Elaine Nilsson
Sjögärdsgatan 72, 57136 Nässjö
070-327 05 06
elaine.nilsson@remohinder.se 

Suppleant
Anders Holmberg
Fållinge Backen 3
333 91 Smålandsstenar
076-762 30 03
0371-320 43
anders@hubbestadssvarveri.se 

Suppleant 

Christian Gustavsson
Albert Engströms Väg 63
575 92 Hult

0381- 910 28
070- 565 24 89
christian_gustavsson@hotmail.se


Ungdomsansvarig

Adelina Svensson
adelinasvensson91@gmail.com 


Representant för sydvästra län

Anders Holmberg, se ovan

 

Festkommitté

Gunvor Pöder

Lisbeth Strömberg 


Aktivitetskommitté

Adelina Svensson,                         adelinasvensson91@gmail.com  
Caroline Strömberg                       onnarp-sateri@hotmail.com                  

Christian Gustavsson                     christian_gustavsson@hotmail.se

Sandra Broström  

Välkomna med frågor och vi är tacksamma över förslag till aktiviteter!

Var med i aktivitetskassan!  Sätt in 100 kr på bankgiro 303-9625 så kan du vara med på våra aktiviteter.


Valberedning

 

Göran Johansson, Tranås. 

Anna Kvarnlin-Fingal sammankallande

 

LÄNSKOMMITTE - representant
Ulf Magnusson

LÄNSKOMMITTE  - ersättare
Christian Gustavsson

Rapport från årsmötet 2018

 Årsmötet samlade ca 40 deltagare. Kvällen började med en intressant föreläsning med veterinär Helena Kättström. Vaccination, parasiter hos den unga hästen och kolik.

Därefter årsmötesförhandlingar.

Vi välkomnar Lisbeth Strömberg som ny kassör.

Restaurangen serverade oss en rejäl snitzel med tillbehör. Diplom, intyg FKP ,KBI delades ut och avtackningar genomfördes.

Bästa Yvonne Hansson har under många år varit vår kassör och varit ankare i Festkommittén.Hon har tillsammans med Ulrica Hen

Ewa Fredriksson, sekreterare