Körpremier( FKP) mottogs av ägare o uppfödare Ewa Fredriksson och Roland Karlsson för Vilmas prestation.
7 st 3 åringar av totalt 8 st gjorde det frivilliga körprovet i N. Ljunga.
2 diplom delades ut. Vilma e Vikt 40 p. Augustina 40 p ägare Marcus o Margareta Sandberg.