Medlemskap

Bli medlem i föreningen Nordsvenska hästen 

FNH har två former för medlemskap:

 

Medlem som betalar ordinarie avgift : Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige. För utlandsboende är den 500 kronor.

 

Familjemedlem . Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende.Familjemedlemskapet är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den person som betalar full avgift.Vid årsmötet i Ormaryd  den 27 januari 2012 röstades för andra gången ( den första var vid Premieringsekot den 30 oktober 2011 ) att länsföreningen skulle läggas ner och gå upp i Jönköpingsdistrikt av FNH.När du går med i FNH ( riksföreningen ) blir du automatiskt medlem i distriktet.